Om en leveransförsening skulle uppstå så försöker vi alltid kommunicera det med dig i god tid. Oftast sker denna kommunikation via mejl.

Vid en försening kan du som konsument ha rätt till att häva ditt köp - om du önskar att annullera din order behöver du kontakta vår kundtjänst per telefon eller mejl.

  Kontaktuppgifter mejl

kundservice@mekster.se

Var denna artikel till hjälp?
3 av 24 tyckte detta var till hjälp