Personuppgifter

Mekster.se ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. När du registrerar dig som kund hos oss samt när du acceptera våra köpvillkor samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp samt möjliggöra uppdatering av din orderstatus.

Som kund kan du ta del av dina sparade uppgifter, ändra dem eller be om radering. Du kan också välja att ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden från mekster.se. Dina personuppgifter sparas så länge du är kund hos mekster.se. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Publicerat material

Materialet på denna hemsida är skyddat enligt upphovsrättlagen och tillhör mekster.se. Användande av material måste godkännas av mekster.se. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera eventuella fel vad gäller bilder, priser och produkttexter på vår hemsida. Vid eventuella felprisättningar på hemsidan förbehåller vi oss även rätten av avbryta beställningen.

Force Majeure

I händelse av krig, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, naturkatastrof, uteblivna leveranser från underleverantör, fördyrande omständigheter samt jämförande händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunna förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från mekster.se:s sida, som gör att mekster.se inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att mekster.se befriats från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Bedrägerier

Vi polisanmäler beställningar och bokningar som är utförs utan namngiven persons medgivande.

Pricerunner köpgaranti

Ditt köp hos oss omfattas gratis av PriceRunner Köpgaranti. Det ger dig upp till 50.000 kronor om något skulle gå snett. För att omfattas av Köpgarantin så behöver du vara registrerad medlem på PriceRunner.

Om du inte redan är medlem på PriceRunner och besökt oss genom dem så kan du, inom en timme efter ditt köp genomföra din registrering. Det är gratis och tar mindre än tre minuter och vips så blir ditt köp skyddat! Bli medlem gratis på PriceRunner

För att Köpgarantin ska gälla så måste beställningen vara addresserad till dig som privatperson. Du är berättigad ersättning om något går fel med ditt köp såsom att varan är skadad, en enskild vara saknas vid leverans, varan är felaktig eller leverans uteblir.

Om något gått fel med ditt köp ersätter Köpgarantin dig för såväl inköpskostnader som fraktkostnader. Du får även ersättning för direkt ekonomisk skada du lidit till följd av felet. Köpgarantin ersätter inte eventuell värdeminskning, uteblivna intäkter eller andra direkta eller indirekta kostnader.

För fullständiga villkor och lista på ej omfattade kategorier besök PriceRunner.

Var denna artikel till hjälp?
3 av 22 tyckte detta var till hjälp